Urodzony 19 października 1985r. we Włoszczowie. W 2004r. rozpoczął jednolite studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2009r. obronił pracę magisterską pt.: „Wpływ stopnia odgazowania biomasy na właściwości chemiczne i mechaniczne otrzymywanego z niej karbonizatu”. Ponadto w 2007r. rozpoczął studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Biomedyczna w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej także na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w 2012r. obronił pracę inżynierską pt.: „Modyfikacja biomateriałów metalicznych dodatkami bakteriobójczymi”.
Od października 2012r. jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Waleriana Arabczyka.
W obszarze jego aktywności naukowej znajdują się między innymi badanie procesów azotowania nanokrystalicznego żelaza oraz redukcja nanokrystalicznych azotków żelaza. Do badań wykorzystuje następujące metody: termograwimetrię (TG), dyfrakcję rentgenowską (XRD - z uwzględnieniem technik in situ), reakcję programowaną potencjałem chemicznym (CPPR).
Do tej pory uczestniczył w 6 konferencjach naukowych. Jest współautorem 5 publikacji, 17 streszczeń konferencyjnych oraz 1 zgłoszenia patentowego.

Projekt finansowany przez

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem