Urodzona 2 listopada 1979 roku w Szczecinie. W 1994 roku rozpoczęła naukę w Państwowym Liceum Muzycznym im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, w klasie fortepianu. Ukończyła je w 1998 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, które ukończyła w roku 2003. Bezpośrednio po studiach, do roku 2007, kontynuowała naukę w swojej macierzystej uczelni jako słuchacz Studium Doktoranckiego. W latach 2008 – 2012 poświęciła się działalności własnej.

Obecnie znajduje się na ostatnim etapie przygotowania pracy doktorskiej pt. „Badania procesów azotowania nanokrystalicznego żelaza w atmosferach o zmiennym potencjale azotującym”. Pracę wykonuje w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Waleriana Arabczyka.

W obszarze jej aktywności naukowej znajdują się między innymi: badanie procesów utleniania, azotowania i nawęglania żelaza. Specjalizuje się w utlenianiu oraz badaniu procesów azotowania w zmiennych atmosferach gazowych metodami termograwimetrycznymi. Posiada umiejętności obsługi urządzeń stosowanych w tych badaniach. Ponadto zajmuje się analizą struktury ciał stałych za pomocą metod dyfrakcji rentgenowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem technik in situ. W swoich badaniach wykorzystuje pełnozakresową analizę profilu dyfrakcyjnego metodą Rietvelda. W swoich badaniach wykorzystywała również metodę spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego.

Do tej pory uczestniczyła w siedmiu konferencjach naukowych. Jest współautorką sześciu recenzowanych publikacji w wydawnictwach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ośmiu pełnotekstowych komunikatów pokonferencyjnych.

Projekt finansowany przez

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem